Wednesday, May 6, 2015

Eyes on: Fringe sandals

Eyes on: Fringe sandals

Isabel Marant t-strap sandals
€665 - harveynichols.com

Zara shoes
€90 - zara.com

Zara shoes
€90 - zara.com

Zara shoes
€72 - zara.com

No comments:

Post a Comment

Style diary by Gorana Sakovska